VYDAVATELSTVÍ

Specializuje se na výrobu periodických publikací zejména z oblasti medicíny.

 

Hlavním produktem je Referátový výběr, ojedinělý multimediální projekt, který vznikl v roce 1958 a v současnosti oslovuje prostřednictvím tištěných časopisů a webových stránek 100% lékařů dermatovenerologů, psychiatrů, neurologů a onkologů v České republice a na Slovensku a menší skupinu lékařů dalších odborností (pediatrů, praktických lékařů atd.)

 

Je důležitou součástí postgraduálního vzdělávání lékařů. Jeho obsah zajišťuje více než 200 stálých autorů.

 

www.referatovyvyber.cz

 

logo-rvd-transparent 

 • odborný dvouměsíčník s monotematickými suplementy (8 čísel ročně)                      
 • dvojitě recenzovaný (peerreviewed) titul
 • součást postgraduálního vzdělávání lékařů (akreditace ČLK - České lékařské komory)
 • vychází pod záštitou ČDS - České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, ve vydavatelství a nakladatelství Czechopress Agency, s.r.o.
 • zveřejňuje aktuální příspěvky z výzkumu a klinické i ambulantní praxe: původní vědecké práce (zkráceně), přehledové články, překlady, kazuistiky, referáty, zprávy, léčebné postupy
 • obsah zajišťuje více než 200 tuzemských a zahraničních autorů, především lékařů, výběr témat ověřuje a schvaluje odborná redakční rada
 • titul je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR a excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca
 • podle průzkumů společnosti Cegedim je Referátový výběr nejlépe hodnocený časopis v oboru dermatovenerologie na českém a slovenském trhu                         
 • časopis oslovuje 100% lékařů - dermatovenerologů v České republice a na Slovensku (čtenářům je zasílán na privátní adresy) a skupinu lékařů a specialistů dalších odborností
 • publikovaná témata zahrnují obory dermatovenerologie, onkologie, plastické chirurgie, genetiky,kosmetologie, flebologie, alergologie, imunologie, oftalmologie, stomatologie, mikrobiologie, pediatrie, pracovního a cestovního lékařství, psychiatrie, gynekologie, urologie, lázeňství...a neopomíjí ani zdravotnickou techniku a nové technologie a produkty na trhu
 • monotematické speciály jsou vždy určeny zástupcům několika oborů současně: „Dětská dermatologie“ dermatologům a pediatrům, „Akné“ dermatologům, pediatrům a praktickým lékařům, „Maligní melanom“ dermatovenerologům a onkologům, „Estetická dermatologie“ a „Anti-aging“ dermatologům a plastickým chirurgům...
 • on-line verze obohacuje obsah tištěného titulu o nová témata z oblasti základního výzkumu, alternativních přístupů, výchovy specializovaného zdravotnického personálu atd. a umožňuje zprostředkovat multimediální příspěvky - vzdělávací a instruktážní videa, komentované fotografie, časosběrné dokumenty,  reportáže z odborných akcí a zejména přímé přenosy lékařských ošetření a zákroků

 

RV-casopis-1       RV-casopis-2       RV-casopis-3

 

RV-casopis-4       RV-casopis-5       RV-casopis-6

 

RV-casopis-7 

Další fotografie >

Referátový výběr z onkologie

Další fotografie >

Referátový výběr z psychiatrie

Další fotografie >

Fotogalerie