top of page

Ve vydavatelské činnosti se firma Czechopress Agency soustřeďuje na tvorbu a výrobu periodických publikací z oblasti medicíny.

 

Stěžejním multimediálním projektem je Referátový výběr, který zahrnuje časopisy Referátový výběr z dermatovenerologie, Referátový výběr z onkologie a Referátový výběr z psychiatrie.

Ve vydavatelské činnosti se firma Czechopress Agency soustřeďuje na tvorbu a výrobu periodických publikací z oblasti medicíny.

 

Stěžejním multimediálním projektem je Referátový výběr, který zahrnuje časopisy Referátový výběr z dermatovenerologie, Referátový výběr z onkologie a Referátový výběr z psychiatrie.

Vydavatelství

Ve vydavatelské činnosti se firma Czechopress Agency soustřeďuje na tvorbu a výrobu periodických publikací z oblasti medicíny.

Stěžejním multimediálním projektem je Referátový výběr, který zahrnuje časopisy Referátový výběr z dermatovenerologie, Referátový výběr z onkologie a Referátový výběr z psychiatrie.

ONKOLOGIE

onkoo.jpg

Referátový výběr z onkologie
ISSN 0034-2815 (Print) ISSN 1803-7798 (Online)
MK ČR E 16710
www.ReferatovyVyberzOnkologie.cz
Založen 1969.

DERMATOLOGIE

onkoo.jpg

Odborný, dvojitě recenzovaný časopis – dvouměsíčník; oslovuje 100 % českých a slovenských dermatovenerologů v Čechách a na Slovensku a skupinu lékařů dalších odborností. Vychází pod záštitou České dermato- venerologické společnosti ČLS JEP.

Referátový výběr z dermatovenerologie
ISSN 1213-9106 (Print) ISSN 1803-778X (Online)
MK ČR E 13665
www.ReferatovyVyber.cz
Založen 1958.

PSYCHIATRIE

psych.jpg

Referátový výběr z psychiatrie
ISSN 1802-2855 (Print) ISSN 1803-7801 (Online)
MK ČR E 16425
www.ReferatovyVyberzPsychiatrie.cz
Založen 1956.

bottom of page